05-02-2021

Informatie Josephwijk voorontwerp bestemmingsplan

De afgelopen jaren hebben we vorm gegeven aan de herstructurering van de Josephwijk. Samen met u als bewoners, omwonenden, werkgroepen, gemeente Roosendaal en Alwel. We zijn nu toe aan de volgende stap. De gemeente Roosendaal heeft afgelopen week het ‘voorontwerp bestemmingsplan’ in de Roosendaalse Bode bekendgemaakt. Vanaf nu staat dit ook online op de website van de gemeente

Wat is het voorontwerpbestemmingsplan?
Het voorontwerpbestemmingsplan is de verantwoordelijkheid van de gemeente Roosendaal. Alwel heeft hierin geen rol. In een bestemmingsplan staan de regels over het gebruik van de grond en de gebouwen daarop. Het voorontwerp is de eerste  versie van een bestemmingsplan. U kunt schriftelijk en digitaal reageren op dit plan. Ook kunt u een afspraak maken om de plannen te bekijken en vragen te stellen. De gemeente komt zo te weten wat de meningen zijn. Deze kunnen  worden meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan.

Presentatie van het plan op dinsdag 9 maart 2021
Op dinsdagavond 9 maart 2021 is er een digitale inspraakavond. Alle informatie over het voorontwerp bestemmingsplan  vindt  u op de website van de gemeente Roosendaal. U kunt zich daar ook aanmelden voor de inspraakavond. Gebruik hiervoor de volgende link. www.roosendaal.nl/project-josephbuurt

Kunt u het plan niet digitaal zien?
Neem dan contact op met de gemeente Roosendaal. U kunt een afspraak maken om de papieren versie in te zien. U belt hiervoor naar 0165 – 579231. Vanwege de corona- maatregelen graag alleen als het echt niet anders kan.