*De planning kan gewijzigd worden. Aan de planning kunnen geen rechten ontleend worden.

Planning planvorming*

augustus – september 2020

Ondertekenen Anterieure overeenkomst tussen Alwel en Gemeente Roosendaal

oktober 2020 – oktober 2021

Bestemmingplan procedure gemeente Roosendaal

uiterlijk 31 december 2020

Ter inlage legging bestemmingsplan gemeente Roosendaal

juli 2020 – december 2021

Uitwerken ontwerp Alwel en aannemer

januari 2022

Start sloop fase 1

oktober 2022

Start nieuwbouw fase 1

Fasering uitverhuizen Josephwijk*

  • Fase 1  Uitverhuizen januari 2020 t/m december 2021
  • Fase 2  Uitverhuizen januari 2022 t/m juni 2023
  • Fase 3  Uitverhuizen januari 2023 t/m juni 2024

 

*De planning kan gewijzigd worden. Aan de planning kunnen geen rechten ontleend worden.