Informatie panelen van het voorlopig ontwerp en de sloop
Klik hier om de pdf te openen. Deze geeft informatie over de filmpjes zonder ‘beeld’. U kunt rustig het project bekijken. De vragen en antwoorden zijn ook toegevoegd. Klik hier om deze te lezen.
Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar josephwijk@alwel.nl

Kijk hier naar de filmpjes met uitleg over het voorlopig ontwerp en de sloop.
Vanwege de coronamaatregel kunnen we u helaas geen persoonlijk uitleg geven. Jammer, maar gelukkig wel mogelijk via de digitale weg. Architectenbureau Groosman, de aannemer Hazenberg TBI, Van Caam Sloopwerken  vertellen u over en lichten de plannen toe.

Wij zijn enthousiast, u ook?
Reacties, vragen en/of opmerkingen? Vul het contactformulier in op deze website of mail rechtstreeks naar josephwijk@alwel.nl

Tijdens de sloop en de bouw maken de partijen gebruik van de bouwapp. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe deze app werkt.

 

Planvorming / Woningen / Proces tot nu toe

Presentatie schetsontwerp

In deze tijd waarin ‘persoonlijk’ contact nog lastig is hebben we gekozen voor deze digitale presentatie. Deze is al met de meedenkgroep nieuwbouw besproken ook via een digitale sessie. De meedenkgroep heeft vragen gesteld, deze zijn samengevat en beantwoord. De vragen en antwoorden leest u hier.

Bekijk hieronder de videopresentatie. De bijbehorende posterpanelen kunt u ook hier bekijken.

Bent u net zo enthousiast als wij?

Via de pagina contact u uw mening over de plannen achterlaten. Stelt u een vraag, vergeet dan niet om aan het eind van het formulier uw contactgegevens in te vullen zodat we u kunnen bereiken.

 

Woningen

Gildenbondstraat 2 t/m 48 (even)

1 t/m 9 en 13 t/m 59 (oneven)

Tulpstraat 2 t/m 16 (even) en 15 t/m 29 (oneven)

St.Josephstraat 31 t/m 35 en 57 t/m 61 (oneven)

Voorstraat 66 t/m 70 (even)

Julianastraat 2 t/m 42 (even)en 1 t/m 45 (oneven)

Maxburgh 26 t/m 44 (even) en 27 t/m 59 (oneven)

Rozestraat 4 t/m 50 (even) en 1 t/m 29 (oneven)

Valkenburgstraat 36 t/m 66 (even) en 27 t/m 75 (oneven)

Proces tot nu toe

De komende jaren staan in het teken van het ontwikkelen van een plan samen met de bewoners en de gemeente. Naar verwachting starten de daadwerkelijke werkzaamheden in 2021. Deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Het belangrijkste voor Alwel zijn onze bewoners. Voor hen is de impact het grootst. Samen met de bewoners en de gemeente gaan we de wijk opnieuw opbouwen met verschillende woningtypes. Duurzaam en energiezuinig. De bewoners zijn en worden op verschillende manieren betrokken in het project.

Haalbaarheidsonderzoek
Voor de Josephwijk is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt onder andere dat de woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. De bouwkundige kwaliteit is op meerdere vlakken onvoldoende: de woningen zijn niet geïsoleerd en hebben vochtproblemen. Ook moeten wij rekening houden met de toekomstige eisen voor duurzaamheid en energiebesparing. Na een zorgvuldige afweging van verschillende scenario’s heeft Alwel geconcludeerd dat het ontwikkelen van een plan in de richting van sloop van de huurwoningen en vervangende nieuwbouw de beste optie is.

Ambitiedocument
In 2019 is door de meedenkgroep Stedenbouw, huurders en omwonenden uit de wijk, samen met Alwel en de gemeente Roosendaal een ambitiedocument gemaakt. Hierin is richting gegeven aan het proces van sloop- en  vervangende nieuwbouw van de wijk. Hierin staan de ambities, kansen en uitgangspunten.

SOK = Samenwerkingsovereenkomst
Op 11 december 2019 is de SOK getekend. Dit is de Samenwerkings OvereenKomst tussen Alwel en de Gemeente Roosendaal. Dit is de basis om de gezamenlijke ambitie verder uit te werken. Dan hebben we het niet alleen over de nieuwe woningen maar ook over het openbaar gebied. Denk hierbij aan parkeren en groenvoorziening. Dit was mooie mijlpaal en weer een stapje dichterbij een plan.

Winnaar voorlopig ontwerp nieuwbouw bekend
In de zomer en het najaar van 2021 zijn we druk bezig geweest met de keuze voor het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan. Drie aannemers hebben hun schetsontwerp voor de nieuwbouw ingediend. Deze zijn door de jury en een aantal leden van de meedenkgroep nieuwbouw bekeken. Het plan is op verschillende punten beoordeeld. Behalve op het ontwerp (architectuur) ook op de bouwkundige- en gebruikskwaliteit en financieel. Daarnaast is de klimaatadaptatie (dit zijn aanpassingen omdat ons klimaat verandert) van belang. Alle drie de teams hebben met veel aandacht aan hun ontwerp gewerkt. Helaas kan er maar één winnaar zijn.

En wie dat was? Daar was iedereen het er over eens. Het plan van Hazenberg is het winnende ontwerp met als architectenbureau Groosman Architecten. In dit ontwerp komen de kenmerken van de huidige Josephwijk terug in een hedendaags maar ook ‘duurzaam en groen jasje’. Op deze projectpagina kunt u naar de filmpjes van het ontwerp kijken.

 

 

 

 

Documenten omwonenden