01-12-2020

Volgende stap in herstructurering Josephwijk

De Josephwijk in Roosendaal krijgt een metamorfose. Dat gaat 2022 starten en zal in 2026 klaar zijn. Maandag 30 november ondertekenden wethouder Toine Theunis en Tonny van de Ven, bestuurder van Alwel de overeenkomst hiervoor.

De afspraken in deze overeenkomst gaan over een concrete gebiedsontwikkeling en passen binnen een structuurvisie. (Roosendaal Futureproof) Denk hierbij aan afspraken over onder andere grondexploitatie, financiële bijdragen en ruimtelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld groen, waterbeheer en infrastructuur. Een mooie mijlpaal.

Een wijk die door de huurders, omwonenden, de gemeente Roosendaal en Alwel is ontwikkeld. Duurzaam en minder energieverbruik. Maar ook de eerste stapjes in circulair bouwen door het gebruiken- en hergebruiken van materialen. Prettig en betaalbaar wonen voor jong en oud. De Josephwijk, dé wijk met een heel eigen karakter.